Aura

 Aura  یا هاله چیست: Aura یا هاله، تصویرگویا وکامل دریک نگاه از زندگی روحی روانی احساسی وجسمی ما انسانهاست

 

 ما با هاله خود  بیگانه ایم در صورتی که تمام سلامتی روح وروان وجسم ما به آن بستگی دارد

هاله فیلم ضبط شده ازتمام  لحظات  اعمال عمر ما ست

 هاله در برگیرنده شعور ، آگاهی و نورالهی است

هاله میزان ارتباط ما با خداوند یا شیطان را نشان می دهد

همه ی افکار و احساسات و آگاهی ما از هاله ما منشأ می گیرند.

 هاله شامل تمام تجربیات زندگی ما از لحظه ی تولد تا لحظه ی مرگ است.

تمام اعمال ما انسانها در دورما بین لایه 4 و5 هاله ضبط می گردد

سنگها  بر هاله  و سلامتي ما انسانها، تأثير گذاشته وهاله نورانی ما را وسیع تر می کنند

آرامش،سلامتی،شادابی،غم،درد،شفایروحی و جسمی مابه هاله کسب شده اطراف ما بستگی دارد

هفت آسمان ، عالم کبیر،برزخ ، بهشت وجهنم ،تمام هستی ، اعمال زشت وزیبای ما را در هاله ما قرارداردوباید آنرا قبل ازمرگ دید

میدان ظریف انرژی ،شعور، نور وآگاهی اطراف انسان هاله نام دارد. این نورو انرژی حیاتی اطاف ما تجلی چند بعدی فیزیکی ومتافیزیکی انرژی درخشان كیهانی خداوند است، كه كالبد فیزیكی را در برگرفته، در آن نفوذ می كند و به آن حیات ،سلامتی و معنا می بخشد. رنگها و قدرت هاله، مخصوصاً در اطراف سر معانی خیلی مهمی در بر دارند. شما می‌توانید با مشاهده‌ی هاله‌ی یک شخص، عملاً افکار او را قبل از آنکه به زبان بیاورد راببینید، و اگر آنچه می‌بینید با سخنان او هماهنگی نداشته باشد، شما دروغ را نیز به روشنی مشاهده می‌کنید. هیچکس نمی‌تواند در حضور شما دروغ بگوید، بدون آنکه دروغش آشکار شود. هاله را نمی‌توان با دروغ و ظاهرسازی تغییر داد. هاله، سرشت و افکار واقعی ما را برای همه آشکار می‌کند.ولی کسی که این هاله را می بیند اگر بزبان بیاوردکه دیده دیگر نخواهد دید.

هاله، امضای معنوی ما است. وقتی شما شخصی را با یک هالة پاک و درخشان می‌بینید، می‌توانید مطمئن باشید که او شخصی خوب و دارای روحی والاست، حتی اگر خود او فردی فروتن باشد یا از خصوصیات خود آگاهی نداشته باشد. هنگامی که شخصی را با هاله‌ای خاکستری یا سیاه می‌بینید می‌توانید مطمئن باشید که او فردی با افکار ناپاک است، هر چند که ظاهرا‌ً جذاب، خوش سخن، فرهیخته، خوش ظاهر یا خوش لباس به نظر برسد. مخصوصاً بسیار مهم است که هالة هر استاد معنوی، پیر یا مرشد را بررسی کنید. چنین شخصی باید هاله‌ای درخشان به رنگ زرد طلایی در اطراف سرخود داشته باشد. در غیر اینصورت بهتر است شما از پیروی او دست بردارید و به راه خود بروید.

با بررسی هاله می‌توان اختلالات عملکرد بدن (بیماریها) را خیلی قبل از بروز علائم فیزیکی تشخیص داد. با کنترل آگاهانه‌ی هاله‌ی خود، عملاً می‌توانید با اتصال خود به خداوند(Mind;Body Sprit Connection)خودرا شفا دهید.

هرکس هاله‌ای دارد، اما اکثر مردم روی زمین هاله‌هایی بسیار ضعیف و کِدر دارند. این، پیامد مستقیم نگرش مادی گرایانه‌ی آنها در طول زندگی است، که مانع تکامل آگاهی معنوی شده و احساسات منفی از قبیل ترس، رشک و حسد دروغ ،استرس، اضطراب وبیماری را پرورش میدهد. این طرز نگرش، هاله نورانی انسانها را ضعیفکرده و به این ترتیب علاوه بر بیماری جسمی وروحی روانی به اصل خود که خداوند است وصل نمی شوند اگر مردم بدانند که هاله‌شان در معرض دید است و افراد بسیاری می‌توانند آن را ببینند، مواظب افکارشان خواهند بود و سعی خواهند کرد، هاله‌ی خود را ببینند و اصلاح کنند. اگر همه‌ی مردم بتوانند هاله‌های یکدیگر را ببینند و تفسیر کنند، دنیا حتماً بسیار بهتر از آنچه هست، خواهد شد.

مدتها قبل، مردم می‌توانستند هاله را ببینند. انسانهای بسیار مقدس مانندائمه اطهار(س) وپیامبران و مریدان وشاگردان آنها وعُرفا با هاله‌هایی طلایی در اطراف سرهایشان نقاشی می‌شدند، زیرا بعضی از هنرمندان عملاً قادر به دیدن هاله‌ها بودند. اگر تلاش نكنید، هرگز قادر به دیدن هاله نخواهید شد. وقتی خودتان چیزی را می‌بینید، دیگر لازم نیست چشم بسته به دیگری اطمینان كنید. ما چشم داریم، اما نمی‌بینیم. كودكان،در بدو تولد هاله را مارا می بینند؛ پس عمل ما نتنها باعث کوری ما شده بلکه باعث جدائی ما از اصل خودمان که خداوند است شده واین جدائی ب

یماری های جسمی وروحی برای ما به ارمغان آورده که با کاستن لایه عمل وگسترش هاله با استفاده از سنگهای عقیق ،دُرّ،فیروزه ،یاقوت ،زمرد و... که ائمه اطهاروهزاران دانشمندمتخصص در علم پزشکی سراسردنیااستفاده ازبرکات جسمی وروحی سنگ را بما توصیه نموده اندتا سلامتی خود را دوباره بدست آوریم وبه اصل خود که خداوند است وصل شویم تا دیدجان که همان رویت هاله است را پیدا کنیم

هرکسی کو دورماندازاصل خویش

 بازجوید روزگار وصل خویش

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

لیک کس را دید جان دستور نیست

ای دوای نخوت و ناموس ما

ای تو افلاطون و جالینوس ما

برخی ازحکیمان که پزشکی دنیا به آنها افتخار می کند  ؛ دانشمندانی هستند که با علم سنگ درمانی آشنا بودند عبارتند از:

: حکیم ابن سینا ، حکیم فارابی، حکیم افلاطون ، حکیم جالینوس ،حکیم ارسطو ،اسقلبیوس ، چی يو ،غورس، مینس، برمانیدس، ، اسقلبیوس ،بقراط، صباح بن عمران، عطاربن محمد منجم ؛ مولف کتاب ”منافع الاحجار، ابوريحان بيرونی(مؤلف کتاب الجماهر فی الجواهر)  بما پیشنهاد نموده اند می توانیم ،خواجه نصيرالدين طوسی(مؤلف جواهریه)،هيلد گارد مؤلف کتاب "فيزيکا" به طور مفصل راجع به مردین ،هاله ، طبايع افراد مختلف افراد پرداخته اند و توسط درمان های طبيعی و حکمت الهی بیمار راخوب می کردند نه داروهای مضر شیمیائی  . يکی از اين درمانها شامل قراردادن سنگهای خاص برروی نقاطی از بدن و نوشيدن آب از ظرفی بود که سنگهای شفابخش به مدت يک شبانه روز در آن قرارداده می شد ویا چه گیاهی باید دم کرده ونوشیده شود  ویا نسبت به چهار طبع چه غذائی باید خورده وچه غذائی نباید خورده شود