فیروزه

  فیروزه
 فوائد مدال یا گردنبند  فیروزه :Turquoise 

 ائمه اطهارودانشمندان راجع به ثواب وفضیلت و انرژی های فیزیکی ومتا فیزیکی فیروزه  ( Turquoise)  مطالب بیشماری گفته اند ولیکن  ما نتنها از آنها غافلیم بلکه از روی جهل عظمت درونی وشفابخشی سنگها را خرافات وتلقین می پنداریم ونمی توانیم درک کنیم که سنگها دارای شعور وحیات بوده وقدرت درمانگری فوق العاده ای دارند  که ازجمه آنها عبارتند از:Turquoise

1- تحریک وراه اندازی نیروها ی درونی وهاله اطراف  و چاکراهای 5 و 6

2- متعادل سازی کارغده تیروئید

آویز فیروزه

آویز فیروزه

خریدپستی مدال فیروزه : مدال فیروزه نیشابوری فوق وهر یک از سایر اقلام این سایت که دارای فریم نقره..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

مدال فیروزه : رنگ آبی مدال فیروزه فوق که سنگ فیروزه نیشابور است همچون لاجورد وسنگ توپاز وآکوا..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

خواص درمانی گردنبند ، مدال ، فیروزه نیشابوری بکارگیری خواص درمانی فیروزه ازقدیم توسط دانشمندانی ..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز فیروزه

آویز فیروزه

..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 20 از 29 (2 صفحه)