پریدوت

پریدوت

پریدوت یا زبرجد

حکیم ارسطالیس نوشته است که زبرجد و زمرد از یک معدن به دست می آید و پریدوت (زبرجد) زمانی درست می شود که شمس و قمر وزحل هر سه در یک برج قرار بگیرند. در خواص طبی زبرجد گفته اند که تقریبا تمام خواصی را که زمرد دارد ، زبرجد هم دارد. که به همراه داشتن زبرجد برکت و صحت و سلامت جسم به همراه دارد. زیادی ادرار را تضمین می کند.  استفاده از زبرجد صرع را دور می کند.


آویز پریدوت

آویز پریدوت

آویز پریدوت..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز پریدوت

آویز پریدوت

آویز پریدوت..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز پریدوت

آویز پریدوت

آویز پریدوت..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز پریدوت

آویز پریدوت

آویز پریدوت..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز پریدوت

آویز پریدوت

آویز پریدوت..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)