آویز چشم ببر

آویز چشم ببر

آویز چشم ببر

فعال کننده مراکز حرکتی از جمله استخوان ها و مفاصل می شود، مسکن آسم و تنگی نفس، محرک افراد ضعیف، ایجاد گرما و آرامش، ضد اضطراب و ترس

این سنگ فعال کننده ی چاکرای 3 می باشد. در افرادی که این چاکرا فعال باشد قدرت نفوذ آنها در افراد دیگر بالا رفته و میتوانند دیگران را رهبری کنند.

این سنگ در جوامع مختلف به سنگ ثروت معروف است و باورها حاکی از جذب ثروت توسط این سنگ می باشد.


آویز چشم ببر

آویز چشم ببر

آویز چشم ببر..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز چشم ببر

آویز چشم ببر

آویز چشم ببر..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

آویز چشم ببر

آویز چشم ببر

آویز چشم ببر..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

اویزچشم ببر

اویزچشم ببر

اویزچشم ببر,چشم ببر,مدال چشم ببر..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)