آویز عقیق

آویز عقیق

آویز عقیق
۱ – خزه ای: دارای محتویاتی از بلورهای سبزرنگ به شکل خزه می باشد.
۲ – شجری (مُشا): نوعی سنگ به رنگ خاکستری یا بی‌رنگ و نیمه ‌شفاف است که بر روی سطح آن اشکال درخت گونه نقش بسته است.
۳ -چشمی: این نوع از لایه ‌های دایره گونه موازی هم که دارای یک نقطه تیره رنگ در مرکز هستند، تشکیل شده است.
۴ -آبدار: در این نوع سنگ مقداری آب وجود دارد که به زمان پیدایش آن مربوط است و در تراش ‌های نازک از سنگ، آب داخل آن قابل رویت می باشد.
۵ -مجوف: سنگ عقیقی که دارای حفره ‌های متعدد و توخالی زیادی است.
۶ – دژی: نوعی که رو یا درون آن آن نقشه ‌ای مانند دژهای قدیمی وجود دارد.
۷ -منظره ای: درون این نوع اشکالی به شکل درختان و مناظر طبیعی مشاهده می گردد.
۸ -لایه ای: در این نوع، لایه ‌های سنگ موازی با یکدیگر می باشند.

این سنگ را با توجه به نوع شکل و ساختار لایه ‌های آن می‌توان این گونه تقسیم ‌بندی نمود:


اویزلاجورد

اویزلاجورد

اویزلاجورد,مدال لاجورد,گردنبند لاجورد,توگردنی لاجورد,لاجورد..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)