آویز سیترین

آویز سیترین

آویز سیترین

نوعي کوارتز شفاف، زرد، نارنجي يا نارنجي قهوه اي که معمولا براي تهيه سيترين از آميتيست يا تهيه سيترين سبز زرد(که کوارتز عسلي ناميده مي شود)از کوارتز دودي، آن را گرم مي کنند. کليه سيترينها، تحت عمل گرم کردن قرار مي گيرند. به خاطر دوام و فراواني، از رايجترين سنگهاي قيمتي استنام آن از واژه فرانسوي سيترون گرفته شده که به معناي ليمويي است. چون اکثر سيترينها، رنگ زرد دارند. سيترين، سايه هايي زرد، طلايي، نارنجي يا قهوه اي از کوارتز شفاف دارد. در جواهرسازي، سيترين را درخشان کرده و با نور زرد طلاي صيقلي مخلوط مي کنند. سيترين، ارزانتر از آميتيست است و به اندازه ها و شکلهاي مختلفي در مي آيد، حتي به اندازه هاي خيلي بزرگسيترين عمدتا در برزيل و اسپانيا يافت مي شود.سبد خرید شما خالی است!