لابرادورات

لابرادورات

سنگ‌ مورد بحث،‌ سنگ‌ ماه‌ است‌ که‌ در اصطلاح‌ "لابرادوریت‌ Labradorite" نامیده‌ می‌شود. با این‌ وجود از نظر کانی‌، سنگ‌ قمر واقعی‌ نیست‌ و عنوان‌ مزبور نیز دلیل‌ بر اصل‌ بودن‌ آن‌ نمی‌شود.

سنگ‌ قمر حقیقی‌ با توجه‌ به‌ ماهیت‌ متنوع‌ آن‌ از زمره‌ سنگ‌های‌ "اورتوکلاس‌ فلداسپار Orthoclase Feldspor " محسوب‌ می‌شود و در واقع‌ عضوی‌ از این‌ مجموعه‌ به‌ شمار می‌آید. تفاوت‌‌ لابرادوریت‌ واقعی‌ و"اورتوکلاس" روشن‌ نیست‌، از این‌ رو میان‌ جواهرشناسان‌ درباره‌ آن‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد، به‌ طوری‌ که‌ برخی‌ صرف‌نظر از شهرت‌ آن‌، کاربرد عنوان‌ مذکور را نادرست‌ می‌پندارند.

- تاریخچه‌ و روایت‌های‌ داستانی‌

"اورتوکلاس"سنگ‌ قمر اصلی‌، سنگی‌ با تراش‌ "کابوشن‌ Cabochon" شفاف‌ یا نیمه‌ شفافی‌ است‌ که‌ در آن‌ تلألو و پرتو مواج‌ آبی‌ و سفید رنگی‌ مشاهده‌ می‌شود و بیش‌تر به‌ رنگ‌های‌ سفید، خاکستری‌، قهوه‌ای‌ و نارنجی‌ است‌. نمونه‌هایی‌ از این‌ سنگ‌ را می‌توان‌ در قالب‌


آویز لابرادورایت

آویز لابرادورایت

آویز لابرادورایت  ..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

اویزلابرادورایت

اویزلابرادورایت

اویزلابرادورایت,مدال لابرادور,گردنبندلابرادور,لابرادورایت..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

مدال لابرادور

مدال لابرادور

اویزلابرادورایت,مدال لابرادور,گردنبندلابرادور,لابرادورایت..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)