گارنت

گارنت

خواص درماني :ايجاد نشاط و انرژي زندگي ، مناسب براي مدينيشن
خواص شفا بخش :مناسب جهت دستگاه توليد مثل ، تقويت قسمت مياني ستون مهره ها
سبد خرید شما خالی است!