کوارتزشفاف

کوارتزشفاف

كريستال كوارتز براي مديتيشن بسيار مناسب است و از قدرتي برخوردار است كه همچون حايلي در برابر انرژيهاي منفي از محيط محافظت مي كند. مي تواند همه انسدادهاي عاطفي را حل كند و ما را متعادل با حالتي خوشرو و اتكا نشان دهد.

كريستال ما را بسيار خوش مشرب ، حساس و سرشار از لطافت نسبت به همنوعانمان و محيط اطراف مي كند.
نشان طالع بيني
اين سنگ تحت صورتهاي فلكي شير و جوزا است و طبق رسوم هندي تحت نشان جدي قرار دارد.سبد خرید شما خالی است!