پریدوت

پریدوت

خواص درماني :محافظت در برابر تاثيرات منفي ديگران ، تقويت بصيرت، مقابله با غم اندوه

خواص شفا بخش : عموما اثري خوب بر اصلاح بافت ها دارد همچنين براي بيماري هاي اندام داخلي و گردش خون مفيد سبد خرید شما خالی است!