نیم ست اپال

نیم ست اپال

نیم ست اپال

اوپال سنگی قیمتی است که نوعی از دی اکسید سیلیکون هیدرات آمورف می باشد.
نام این سنگ برگرفته از واژه ای سانسکریت بمعنی “سنگ” گرفته شده است.
از نظر سنگ شناسی بعنوان یک مادۀ معدنی در نظر گرفته می شود تا یک مادۀ کانی و این امر بعلت شکل آمورفی آن می باشد.
اوپال بعنوان سنگ ملی استرالیا در نظر گرفته می شود زیرا 97 درصد منابع این سنگ در استرالیا واقع شده است.
سبد خرید شما خالی است!