نیم ست آمازونیت

نیم ست آمازونیت

آمازونیت سنگ نیمه ماتی است که به طور گسترده توسط مصریان که آن را سنگ شجاعت می خوانده اند، استفاده شده است و گفته می شود نامش را از زنان جنگجوی آمازون که الهه ماه، دیانا را می پرستیدند گرفته شده است.

عده ای می گویند به دلیل کشف این سنگ در نزدیکی رود آمازون به این نام خوانده شده است ولی در آنجا این کانی شکل نمیگیرد. این سنگ کانی ایی از رده فلدسپات پتاسیم بنام میکروکلین یا ارتوکلاز سبز رنگ است.

درجه سختی آمازونیت ۶ است و ساختار کریستالی سه شیب دارد.

سنگ عزت نفس، متانت و اطمینان به خود است.سبد خرید شما خالی است!