فیروزه

فیروزه

استفاده از انگشتر فیروزه به قلب آرامش می دهد، خوف و وحشت را از آدمی دور می سازد، دشمنان را دور و آدمی را بر آنان غالب می سازد. آدمی را در مقابل حوادث برق حفاظت کرده و نمی گذارد که آدمی در آب غرق گردد. جانوران موذی و گزنده را دور می سازد و نمی گذارد که آنها به آدمی آسیب رسانند. اول ماه نو زمانی که به ماه نگاه کردید به فیروزه بنگرید برکت و دولت برای شخص آورده و او را بی نیاز می گرداند. استفاده از آبی رنگ آن مفیدتر است. برای زن حامله مفید و محافظ است.سرویس ست فیروزه تمام سنگ کروی

سرویس ست فیروزه تمام سنگ کروی

سرویس ست فیروزه تمام سنگ کروی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)