عقیق خزه

عقیق خزه

خواص درماني : مقابله با افسردگي ، حفظ تعادل ذهني و عاطفي

خواص شفا بخش : موثر براي ديابت و متعادل ساختن درصد قند خونسبد خرید شما خالی است!