سیترین

سیترین

خواص درماني : مقابله با فسردگي ، بهبود نگرش به زندگي

خواص شفا بخش : روشنايي و گرمي قلب ، رفع افسردگي ، عصبانيت و نگراني سنگ سیترین براى حفظ سلامتى و نیروى حیات ضرورى است وبهبود معده روده کلیه ودستگاه گوارش بسیار مفیداست .سبد خرید شما خالی است!