نگین کوارتزشفاف

نگین کوارتزشفاف

نگین کوارتز شفاف

این سنگ برای تعادل و تنظیم چاکرای هفتم مفیداست وتابش دهنده و منعکس کننده ی نور و انرژی روحانی به سمت بدن می باشد وسنگ نماد ذهن و کمک به تمرکز و افزایش توانایی های ذهنی و باز نمودن ذهن است که تصفیه روحی و روانی کرده ودارای قدرت محافظ در برابر سحر و جادو موثراست وکمک به ارتباط با ارواح و دنیای متافیزیک وبا تحریک سیستم ایمنی بدن آن را تعادل می بخشداستنگین کوارتز شفاف بیضی برلیان کات هر قیراط

نگین کوارتز شفاف بیضی برلیان کات هر قیراط

نگین کوارتز شفاف بیضی برلیان کات هر قیراط..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)