نگین سودالیت

نگین سودالیت

  • برای ایجاد نگرش مثبت درهمه ی شرایط زندگی

  • کمک به ما برای به دست آوردن کنترل و تفاهم در زندگی

  • وحشت و ترس را به سهولت از بین می برد

  •  کمک به ترک اعتیاد

  • ارتقاء توانایی های سازمانی ، نظم و انضباط و نظم و ترتیب

  • به هم ریختگی ذهن را رفع می کند

  • از بین بردن مشکل معده ، استفراغ و حالت تهوع

  • کمک کننده در درمان سوزش پوست و سردرد


سبد خرید شما خالی است!