نگین آکوآمارین

نگین آکوآمارین

نیروی حیاتی را افزایش داده و حرکت و پویایی به زندگی می دهد.

طالع بینی:

متعلق به نشانه دلو است.

چاکرا:

متعلق به چاکرای قلب و حلق است


سبد خرید شما خالی است!