نگین پیریت

نگین پیریت

سنگ پیریت یک کانی با 46 درصد آهن می باشد و با فرمول شیمیایی fes2 نشان داده می شود.

نام این سنگ از زبان یونانی گرفته شده است و به معنای آتش می باشد ، شاید این نام به دلیل ایجاد جرقه در هنگام برخورد با دیگر سنگها نامگذاری شده باشد در زبان فارسی از این سنگ با نام های برنجه و سنگ نور نیز یاد شده است.

این سنگ از نظر ساختار کریستالی شبیه به نمک طعام می باشد و تبلبوری مکعبی شکل دارد.

پیریت از نظر سختی ترد بوده و دارای خاصیت غیر مغناطیسی می باشد، شکستگی آن به صورت صدفی و اکثرا نا هموار بوده  و در آن ترکیباتی همچون گوگرد و آهن وجود دارد.


سبد خرید شما خالی است!