نگین فلورین

  • نگین فلورین


  • - مناسب جهت برطرف کردن بیماری ها و عوارض مغزی است و  مشکلات ذهنی را برطرف می کند. 
  • - باعث رشد قدرت تشخیص می گردد.
  • - به دلیل وجود فلوئور اثر مثبتی بر استخوانها و التهابات مفصلی دارد.
  • - برای کودکان مفید است و به جذب مواد شیمیایی غذاها کمک می کند.
  • - مخاط ها را تقویت کرده و شش ها را نیرو می بخشد.
  • - برای سرطان در مراحل اولیه مفید است.
  • - تقویت کننده کبد است.


سبد خرید شما خالی است!