نگین عقیق

نگین عقیق

نگین عقیق 
بسیاری از سنگ های عقیق در سنگ های آتشفشانی و یا گدازه های باستانی یافت می شوند. در حفره های تولید شده توسط مواد مذاب فرار، مقداری از ماده سیلیسی در لایه های منظم روی هم انباشته می شوند و به این ترتیب عقیق توسط گدازه های آتشفشانی تشکیل می شود

 ، یک از انواع سنگ های سیلیسی کریستالی می باشد که دارای ظرافت خاصی است و درخشش رنگ های آن یکی از توصیفات خاص آن به شمار می رود.

اگرچه عقیق ممکن است در سنگ های مختلفی یافت شود اما عقیق معمولا با سنگ های آتشفشانی در ارتباط است و در سنگ های دگرگونی خاصی یافت می شود.

عقیق یکی از کاربردی ترین موادی است که در هنر کنده کاری سنگ های سخت مورد استفاده قرار می گیرد.


نگین عقیق وان یکاد مستطیلی

نگین عقیق وان یکاد مستطیلی

نگین عقیق وان یکاد مستطیلی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نگین عقیق وان یکاد طرح اشک

نگین عقیق وان یکاد طرح اشک

نگین عقیق وان یکاد طرح اشک..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نگین عقیق پنج تن بیضی

نگین عقیق پنج تن بیضی

نگین عقیق پنج تن بیضی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نگین عقیق طرح اشک

نگین عقیق طرح اشک

نگین عقیق طرح اشک..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نگین عقیق آیه الکرسی بیضی

نگین عقیق آیه الکرسی بیضی

نگین عقیق آیه الکرسی بیضی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نگین عقیق وان یکاد بیضی

نگین عقیق وان یکاد بیضی

نگین عقیق وان یکاد بیضی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نگین عقیق بیضی

نگین عقیق بیضی

نگین عقیق بیضی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نگین عقیق سلیمان بیضی برجسته

نگین عقیق سلیمان بیضی برجسته

نگین عقیق چند رنگ بیضی برجسته..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نگین عقیق آبی بیضی برجسته

نگین عقیق آبی بیضی برجسته

نگین عقیق آبی بیضی برجسته..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نگین عقیق وان یکاد دایره برجسته

نگین عقیق وان یکاد دایره برجسته

نگین عقیق وان یکاد دایره برجسته..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نگین عقیق سلیمان بیضی برجسته

نگین عقیق سلیمان بیضی برجسته

نگین عقیق چند رنگ بیضی برجسته..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نگین عقیق بیضی برجسته

نگین عقیق بیضی برجسته

نگین عقیق بیضی برجسته..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)