سرویس مرجان

سرویس مرجان

سرویس مرجان

مرجان های گرانبها، نوعی مرجان طبیعی و قیمتی و شبیه به سنگ هستند.

این مرجان ها، مخصوص دریاهای عمیق هستند و در دریاچه های سنگی دارای رسوبات در سطح پایینی دریاچه و معمولا در محیط های تاریک دارای بیش از 500 فوت عمق، از جمله غار ها تشکیل می شوند.
مرجان های گرانبها به آرامی توسط آبزیان بسیار کوچک به نام پولیپ مرجانی ساخته می شوند.
این موجودات کوچک و نرم تن با پوسته های سخت پوشیده می شوند و همان طور که رشد می کنند و با گذشت زمان، شروع به تشکیل شاخه های پیچیده و ساختار اسکلتی متشکل از کربنات کلسیم سفت و با رنگدانه های کاروتنوئید می کنند.
این تشکل های بیولوژیکی رشد بسیار آهسته ای به اندازه 1 میلیمتر در سال دارند و در اندازه های کوچک تا صخره های عظیم مرجانی یافت می شوند.


سبد خرید شما خالی است!