دعای شرف شمس 1400

دعای شرف شمس1400

 شرف شمس دعا نیست سنگ هم نیست بلکه نمادی است که برای چشم زخم، گشایش امور، برآورده شدن آرزوها، افزایش رزق و روزی در روز 19 فروردین بر روی عقیق زرد حک می کنن خود  سنگ عقیق  باعث ایمنی در سفر، افزایش روزی، خیر و نیکی، آسانی و استجابت دعا است و شر و بدی را از فرد دور می‌کند. از امام موسی کاظم (ع) هم در حدیثی نقل شده است: که انگش‌تر زرد در دست کنید که موجب آسانی است و در آن هیچ دشواری نباشد.پیامبر اکرم (ص) هم می‌فرمایند: «هر کس یکی ازعقیق‌ های سرخ و زرد و سفید را در دست  داشته باشد جز خیر و نیکی و فراخی روزی و سلامتی ازجمیع بلا‌ها نمی‌بیند و از شر پادشاه ظالم و از هر چه آدمی از آن می‌ترسد و حذر می‌کند امان می‌یابد.»

 نظر علما و مراجع تقلید در مورد شرف شمس:
آیت الله روحانی:اگر یک بار شرف الشمس  به طریق مخصوص نوشته شود، دیگر احتیاجی به تکرار در سال بعد ندارد و اثرش باقی است ، ولی چون در طرز نوشتن آن اختلاف است ، مثل شکل ستاره آن یا حرف میم آن، بعضی به همه وجوه آن می نویسند، مثلا یک بار با ستاره پنج گوشه و یک بار با ستاره شش گوشه.

حضرت آیت الله مظاهری: “شرف شمس مورد اعتماد است. اگر کسی داشته باشد، تجدید لازم نیست.”
مرحوم شیخ بهائی فقط به شکل آن اشاره فرموده اند ولیکن شرف شمس را باید در روز 19 حمل که مطابق با روز 19 فروردین است، از طلوع آفتاب تا حدود23 ساعت بعداز 19 فروردین بر عقیق زرد حک  شود و در صورت عدم امکان بر کاغذ زردی نوشته و با خود حمل نماید، ولی تجدید آن در روز مذکور در سال های بعد شرط نشده است و لازم نیست.