دستبند پریدوت

دستبند پریدوت

دستبند پریدوت


زبرجد ناراحتى هاى قلبى را از بين مى برد و قلب را نيرو مى بخشد.

زبرجد گردش خون را بهبود ميدهد.
همچنين زبرجد براى بيمارى هاى اندام هاى داخلى بسيارموثر است.
اشخاص حساس به زمان لازم است كه گردنبندى از زبرجد با خود داشته باشند زيرا اين سنگها همچون داروهاى محرك است.
سنگ پريدوت یا زبرجد در ما ايجاد روشن بينى و بصيرت ميكند و بر عليه اندوه و ناراحتى ها مبارزه ميكند .
زبرجد یا پريدوت تحت علائم جوزا (خرداد) و شير (مرداد) قرار دارد.


دستبند پهن پریدوت

دستبند پهن پریدوت

دستبند پهن پریدوت..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)