دستبند عقیق

دستبند عقیق

دستبند عقیق
امام رضا (ع) فرمودند : انگشتر عقیق فقر را از ميان مي برد ، و دست كردنش نفاق و دو رويي را محو مي كند.
امام رضا (ع) فرمودند : هركس با عقیق قرعه بياندازد، نصيب فراواني عائد او خواهد شد.
امام صادق (ع) فرمودند :عقیق  محافظ در سفر است.
رسول خدا(ص) فرمودند : هركس از شما مادامي كه اين عقیق همراه او باشد غم وغصه اي نمي رسد

ديدم در دست علي بن حسين (ع )نگين عقیق است به ايشان عرض كردم اين چه نگيني است ؟ فرمودند : اين نگين عقيق رومي است ، هركس انگشتر عقيق به دست كند حاجتهاي او برآورده مي شود.

امام صادق (ع) مدام مي فرمودند :هركس انگشتري كه نگينش عقیق  است انتخاب كند فقير نمي شود وكارهايش فقط به نيكو ترين وجه پايان مي يابد.


دستبند عقیق 1

دستبند عقیق 1

دستبند عقیق 1..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

دستبند عقیق 2

دستبند عقیق 2

دستبند عقیق 2..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

دستبند عقیق 3

دستبند عقیق 3

دستبند عقیق 3..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

دستبند عقیق 4

دستبند عقیق 4

دستبند عقیق 4..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

دستبند عقیق 5

دستبند عقیق 5

دستبند عقیق 5..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)