دستبند سودالیت

دستبند سودالیت

دستبند سودالیت

  • - باعث افزایش منطق در برابر افراد ریزبین می شود.
  • - اعتماد به نفس را افزایش می دهد.
  • - موجب شجاعت می شود.
  • - اضطراب و احساس گناه را از بین می برد.


سبد خرید شما خالی است!