دستبندفیروزه

دستبندفیروزه

دستبندفیروزه

جالب است بدانید که فیروزه از کانی های زنده است و در صورت نگهداری غیر صحیح، خواص خود را از دست می دهد. در ابتدا رنگ زیبای فیروزه و رگه های چشم نواز آن توجه را جلب کرد و موجب استخراج این کانی کمیاب شد. اما خیلی زود بشر با خواص بی نظیر فیروزه آشنا شد. اغلب معادن فیروزه در نواحی آتشفشانی کشف شده اند. بهترین نوع سنگ فیروزه را می توان در سطح زمین پیدا کرد. معادن عمیق فیروزه دارای کانی های نرم تر و به لحاظ کیفی، ضعیف تر از فیروزه های خشک سطح زمین هستند.


رشته سوراخ دار فیروزه چینی 10 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 10 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 10 ساده..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 8 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 8 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 8 ساده..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک 2 سانتی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک ترک دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک ترک دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک ترک دار..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 2 سانتی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 4 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 4 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 4 سانتی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار فیروزه چینی خمره ای

رشته سوراخ دار فیروزه چینی خمره ای

رشته سوراخ دار فیروزه چینی خمره ای..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار فیروزه چینی شکسته

رشته سوراخ دار فیروزه چینی شکسته

رشته سوراخ دار فیروزه چینی شکسته..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار فیروزه چینی قلب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی قلب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی قلب..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار فیروزه چینی لوزی پیچ دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی لوزی پیچ دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی لوزی پیچ دار..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مربع ریز

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مربع ریز

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مربع ریز..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مکعب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مکعب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مکعب..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته فیروزه اشک رگه دار 2 ردیفه 1 سانتی

رشته فیروزه اشک رگه دار 2 ردیفه 1 سانتی

رشته فیروزه اشک تَرَک دار 2 ردیفه 1 سانتی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته فیروزه چینی تراش استوانه 1 سانتی

رشته فیروزه چینی تراش استوانه 1 سانتی

رشته فیروزه چینی تراش استوانه 1 سانتی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)