دستبندبیدزفلورین

دستبندبیدزفلورین
- سنگ فلورين درمان مخصوصى براى بيماريها وعوارض مغزى و حل مشكلات ذهنى دارد و باعث رشد، كشش و قدرت تشخيص در ما می شود.
- براى بيمارى هاى استخوان مانند التهابات مفصلى، استخوانى و آرتروز بسيار موثر است و براى عوارض زخم ها بسيار مفيد مى باشد.
- كبد را تقويت ميكند و به تمركز حواس كمك بزرگى ميكند.
- اين سنگ شم و الهام ما را در مسائل مربوط به انتخاب دوست و همنشين در مسير زندگى زياد ميكند.
- فلورين بنفش براى نشان ماهى (اسفند) و آبی روشن براى دلو (بهمن) مناسب است.


سبد خرید شما خالی است!