دستبند بیدز عقیق

دستبند بیدز عقیق

دستبند بیدز عقیق

عقیق ، خواص و کاربردهای آن
اگرچه عقیق ممکن است در سنگ های مختلفی یافت شود اما عقیق معمولا با سنگ های آتشفشانی در ارتباط است و در سنگ های دگرگونی خاصی یافت می شود.
بسیاری از سنگ های عقیق در سنگ های آتشفشانی و یا گدازه های باستانی یافت می شوند. در حفره های تولید شده توسط مواد مذاب فرار، مقداری از ماده سیلیسی در لایه های منظم روی هم انباشته می شوند و به این ترتیب عقیق توسط گدازه های آتشفشانی تشکیل می شود.


عقیق ، یک از انواع سنگ های سیلیسی کریستالی می باشد که دارای ظرافت خاصی است و درخشش رنگ های آن یکی از توصیفات خاص آن به شمار می رود.

عقیق یکی از کاربردی ترین موادی است که در هنر کنده کاری سنگ های سخت مورد استفاده قرار می گیرد.


رشته دار عقیق مستطیل 3 سانتی پیچ دار

رشته دار عقیق مستطیل 3 سانتی پیچ دار

رشته دار عقیق مستطیل 3 سانتی پیچ دار..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار عقیق 10 اشک 3 سانتی

رشته سوراخ دار عقیق 10 اشک 3 سانتی

رشته سوراخ دار عقیق 10 اشک 3 سانتی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار عقیق بیضی 2 سانتی تخت

رشته سوراخ دار عقیق بیضی 2 سانتی تخت

رشته سوراخ دار عقیق بیضی 2 سانتی تخت..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار عقیق بیضی 4 سانتی

رشته سوراخ دار عقیق بیضی 4 سانتی

رشته سوراخ دار عقیق بیضی 4 سانتی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار عقیق بیضی 4 سانتی تخت

رشته سوراخ دار عقیق بیضی 4 سانتی تخت

رشته سوراخ دار عقیق بیضی 4 سانتی تخت..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار عقیق دایره 3 سانتی

رشته سوراخ دار عقیق دایره 3 سانتی

رشته سوراخ دار عقیق دایره 3 سانتی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار عقیق فلفلی

رشته سوراخ دار عقیق فلفلی

رشته سوراخ دار عقیق فلفلی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار عقیق مستطیل 4 سانتی

رشته سوراخ دار عقیق مستطیل 4 سانتی

رشته سوراخ دار عقیق مستطیل 4 سانتی..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار عقیق چند رنگ تراش 4

رشته سوراخ دار عقیق چند رنگ تراش 4

رشته سوراخ دار عقیق چند رنگ تراش 4..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

رشته سوراخ دار عقیق کوزه ای

رشته سوراخ دار عقیق کوزه ای

رشته سوراخ دار عقیق کوزه ای..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)