خواص درمان روانی سنگها

 

درمان انواع بیماری ها براساس کتاب شوفلر برگر لاندرهر ترجمه فرحنازثنائی موحدچاپ ششم 1388

خواص درمانی سنگها؛ خاصیت شفابخشی  و خواص روحی سنگها

خواص درمان روانی سنگها

1 _ آكوامارين : افزايش قدرت بيان و ضريب هوشی ، بسيار سودمند برای هنرمندان و موسيفی دانان
2 _ ابسيدان رنگين كمان : درمان منفي بافي و حساس بودن بيش از حد كنترل ضربه های‌ احساسی
3 _ ابسيدان .... (ادامه متن)لكه برفي : افزايش قدرت بيان ، محافظت در برابر تشويش و اضطراب بر طرف كننده افسردگي
4 _ آمازوئيت : ‌ايجاد انرژی حياتی و جنب و جوش در طول زندگی
ring1.jpg5 _ كهربا : ايجاد تعادل درونی ، افزايش قدرت اراده
6 _ آميتيست : پرورش نيرو‍ی خلاقيت و ابتكار ، افزايش شهامت ، محافت در برابر فشار عصبی شديد
7 _ آون تورين : كاهش فشار عصبی ، تعادل بخشيدن به احساسات ، افزايش استقلال فردی ، كمك به شفافيت ذهن
8 _ پريدوت : محافظت در برابر تأثيرات منفی اطرافيان ، تقويت بيش (‌ بصيرت )‌، مقابله با
غم و اندوه
9 _ تو پاز آبی : تقويت تنفس ، افزايش انعطاف پذيری عاطفی ، ايده آل برای هنرمندان و موسيقی دانان
10 _ تورمالين : محافظت كلی از شخص ، بهبود روابط اجتماعی ،
10092.jpgافزايش شور و نشاط زندگی
11 _ چشم ببر :‌ از بين بردن احساسات ناخواسته ، ايجاد تعادل در نيازهای مادي و جسمی
12 _ رودونيت : تقويت اعتماد له نفس ، حفظ نيروی جوانی ، تقويت حافظه ، آرام نمودن ذهن
13 _ سنگ سليمان ( اونيكس ) : افزايش شهامت ، كمك به كشف حقايق ، بر طرف نمودن استرس و افسردگی
10075.jpg14 - سنگ كريستال : محافظت در برابر نيروهای منفی ، تأثير مناسب برای مديتيشن
15 _ سنگ لاجورد : تقويت بيان ، كاهش استرس و درمان افسردگی
16 _ سوداليت :‌ ايجاد نظم و هماهنگی درونی ، شهامت و توان بر قراری ارتباط با اطرافيان
17 - سيترين : مقابله با افسردگي ، بهبود نگرش به زندگي


18 _ عقيق آبی : تقويت نفس ، افزايش شهامت ، تقويت تمركز ، شادی بخش
19 _ عقيق خزه ای:‌ مقابله با افسردگی ، حفظ تعادل ذهنی و عاطفی
20 _ كارنلين : ‌شادی بخش ، گرمي در برخورد و اجتماعی بودن ، تقويت تمركز ، ايجاد تعادل درونی
21 - فلوريت :‌ از بين برنده تشويش و اضطراب
22 _ فيروزه : تقويت بنيه ، محافظت در برابر انرژی های منفی ، بهبود ارتباطات اجتماعی
23 _ كوارتز دودی :‌ افزايش خلاقيت و نشاط ،‌ ايجاد تعادل در احساسات
24 - كوارتز صورتی :‌ افزايش اعتماد به نفس و تقويت قدرت بيان و خلاقيت ، ايجاد آرامش و آسودگی
25 _ گارنت :‌ ايجاد نشاط و انرژی زندگی ، مناسب برای مديتيشن
26 _ لابرادوريت :‌ شادی بخش ، مقابله با افسردگی ، تقويت سيستم ايمنی بدن
27 _ مالاكيت :‌ برطرف كننده فشار عصبی ، افزايش قدرت بيان
28 _ مرجان : درمان افسردگی ، تقويت كننده قلب ، ايجاد آرامش ، ايجاد مقاومت و انعطاف پذيری
29 _ هماتيت : افزايش اعتماد به نفس
30 _ جيد : ايجاد آرامش و خونسردی ، افزايش توانايی بيان
31 _ جاسپر قرمز : كاهش استرس ، افزايش تحمل و بردباری