تسیبح لابرادور

تسیبح لابرادور

این سنگ به فعال سازی سیستم ایمنی بدن کمک می کند.

این سنگ رفتار را تعدیل کرده و برای کسانی که تعادل رفتاری نداشته و به سرعت عصبی و نا آرام می شوند بسیار مفید است.

از امواج منفی و ذهنیت های منفی در فرد پیشگیری می کند.

لابرادوریت از تغییر شکل ستون فقرات جلوگیری کرده و فعالیت چاکراه های کف دست افراد درمانگر را افزایش می دهد.


سبد خرید شما خالی است!