تسبیح آکومارین

تسبیح آکومارین

  • آکوآمارین سنگ شجاعت و وقار است که به رنگ آبی یا سبزآبی شفاف دیده می شود. این سنگ دوست داشتنی و آرام، هم در نام و هم در رنگ به دریا نقب می زند. قدما این سنگ را سنگ شجاعت می دانستند و حس می کردند که همراه داشتن این سنگ، آنان را در بازگشت صحیح و سالم و موفق از سفرهای دریایی یاری می کند.
  • آکوآمارین از آبی آسمانی روشن تا رنگی به تیرگی دریا، دامنه ای از همه سایه روشنهای استثنایی ، به نمایش می گذارد. این سنگ حقیقتاً مسحور کننده است.


تسبیح اکوامارین

تسبیح اکوامارین

تسبیح اکوامارین..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)