تسبیح آمازونیت

تسبیح آمازونیت 

  • آمازونیت برای کاهش رفتار خود تخریبی و نیز کمک به طرز ایستادن مستقیم، مفید است. سنگ عزت نفس، متانت و اطمینان به خود است. به مغز و سیستم عصبی آرامش بخشیده و به مغز کمک می کند تا اطلاعات را انتخاب کرده و  با شهود ذاتی ترکیب کند و به این ترتیب درک را تقویت کند. توانایی فرد را برای همکاری با دیگران ارتقاء می دهد. این سنگ خلاقیت و توانایی بیان خود را تقویت می کند.
  • آمازونیت سنگ فوق العاده ای برای آویزان کردن بالای در برای کسب و کار جدید است.


سبد خرید شما خالی است!