تسبیح کلسدونی

تسبیح کلسدونی 

 انواع کالسدونی به سنگهای مورد علاقه ژولیوس سزار ، اسکندر مقدونیه ، ناپلئون بناپارت ، فردریک کبیر ، الکساندر پوشکین و بسیاری از چهره های مشهور تاریخی تبدیل شده است.


سبد خرید شما خالی است!