تسبیح کریزوکل

تسبیح کریزوکل

این سنگ باعث تعادل روحی در زمان هیجانات و زود خشمی بحران های آن و همچنین آرامش صلح و سلامتی و بردباری میشود 


سبد خرید شما خالی است!