تسبیح پیریت

تسبیح پیریت 


سنگی مهم در بیماری های مجاری تنفسی نظیر برونشیت ها و عفونت ها و انسدادهای ناشی از آن است.

گردش خون و تنفس پوستی را بهبود می بخشد.

به دلیل طبیعت گرم جهت بیماری های روده ای و گوارشی مفید است.

تحریک کننده اعصاب ستون فقرات است.


سبد خرید شما خالی است!