تسبیح مالاکیت

تسبیح مالاکیت 

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم

سنگ ماه تولد اردیبهشت ، مرداد ، آبان ، آذر ، بهمن

این کریستال با طیفی از سبزهای روشن تا تیره در طبیعت یافت می شود سنگی باستانی است که در مصر باستان نماد هاثور نشان ونوس در میان رومیان و علامت فریا در سرزمین های اسکاندیناوی بود. در قرون وسطا درمان رایج اختلالات قاعدگی و دردهای زایمان بوده و بنابرین گاهی از آن به عنوان سنگ قابله نام برده می شود.

خواص درمانی مالاکیت که با چاکرای قلب و گلو پیوند دارد، سنگی مناسب برای برقراری تعادل در سیستم عصبی است. مالاکیت بین وجود شما و زیبایی و سبزی شفا دهنده طبیعت تعادل برقرار می سازد. برای قلب عالی است زیرا خاطرات دردناک را از قلب بیرون می کشد و آرامش و دوستی را جایگزین افسردگی و تشویق می کند. قادر است روابط را به سمت دوستی رویایی هدایت کند.
سبد خرید شما خالی است!