انگشتر کوارتزشفاف مردانه

انگشتر کوارتزشفاف مردانه

انگشتر کوارتزشفاف مردانه 

تعادل و تنظیم چاکرای هفتم ( دارای تاثیر مستقیم بر روی هفت چاکرا )

تابش دهنده و منعکس کننده ی نور و انرژی روحانی به سمت بدن

سنگ نماد ذهن و کمک به تمرکز و افزایش توانایی های ذهنی و باز نمودن ذهن

تصفیه روحی و روانی

دارای قدرت محافظ در برابر سحر و جادو

کمک به ارتباط با ارواح و دنیای متافیزیک

با تحریک سیستم ایمنی بدن آن را تعادل می بخشد

تزکیه و پاکسازی اندام های بدن

به عنوان یک پاک کننده روح

اتصال ابعاد فیزیکی با ذهنانگشتر کوارتز شفاف

انگشتر کوارتز شفاف

انگشتر کوارتز شفاف..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر کوارتز شفاف

انگشتر کوارتز شفاف

انگشتر کوارتز شفاف..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)