انگشتر مردانه سیترین

انگشتر مردانه سیترین

تصور می شود که رنگ سیترین، انرژی مثبتی را منتشر می کند.

این سنگ، به عنوان “سنگ موفقیت” شناخته می شود، زیرا اعتقاد بر این است که به افزایش موفقیت و فزونی، به ویژه در کسب و کار کمک می کند.
نام مستعار سیترین، “سنگ تاجر” است، به این دلیل که بسیاری از صاحبان کسب و کارها این سنگ را به همراه ثروت خود در گاو صندوق نگه می دارند تا آینده خوبی را برای آنها رقم بزند.
سبد خرید شما خالی است!