انگشتر اپال مردانه

انگشتر اپال مردانه

اوپال سنگی قیمتی است که نوعی از دی اکسید سیلیکون هیدرات آمورف می باشد.

نام این سنگ برگرفته از واژه ای سانسکریت بمعنی “سنگ” گرفته شده است.
از نظر سنگ شناسی بعنوان یک مادۀ معدنی در نظر گرفته می شود تا یک مادۀ کانی و این امر بعلت شکل آمورفی آن می باشد.
اوپال بعنوان سنگ ملی استرالیا در نظر گرفته می شود زیرا 97 درصد منابع این سنگ در استرالیا واقع شده است.

جهت انتخاب هر محصول لطفا روی تصویر مربوطه کلیک نمایید:
انگشتر اپال مردانه

انگشتر اپال مردانه

انگشتر مردانه اپالنماد شانس، تقویت خلاقیت و احساسات، بازسازی سلول و استخوان ها، موثر بر جریان خون، ا..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپالاین سنگ بر جریان خون تأثیر دارد...

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپالنماد شانس، تقویت خلاقیت و احساسات، بازسازی سلول و استخوان ها، موثر بر جریان خون، ا..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپالنماد شانس، تقویت خلاقیت و احساسات، بازسازی سلول و استخوان ها، موثر بر جریان خون، ا..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپالنماد شانس، تقویت خلاقیت و احساسات، بازسازی سلول و استخوان ها، موثر بر جریان خون، ا..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپالاین سنگ نماد شانس است...

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپالنماد شانس، تقویت خلاقیت و احساسات، بازسازی سلول و استخوان ها، موثر بر جریان خون، ا..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال

انگشتر مردانه اپال..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال 1400

انگشتر مردانه اپال 1400

انگشتر مردانه اپالنماد شانس، تقویت خلاقیت و احساسات، بازسازی سلول و استخوان ها، موثر بر جریان خون، ا..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

انگشتر مردانه اپال 1400

انگشتر مردانه اپال 1400

انگشتر مردانه اپالنماد شانس، تقویت خلاقیت و احساسات، بازسازی سلول و استخوان ها، موثر بر جریان خون، ا..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)