انگشتر زنانه

نگشتر زنانه

انگشترهای نقره ما با 80 نوع سنگ مختلف نظیر انگشتر زنانه شرف شمس، انگشتر زنانه با سنگهای:آماتیست، فیروزه، عقیق یمنی، یاقوت، اپال، انیکس، پریدوت، توپاز، حدید، دلربا، انگشتر روتایل، زمرد، سفایر، عقیق، گارنت، انگشتر نقره، دُرّبر درایران می باشد.انگشترهای زیبا ی متنوع ماباسنگ اصل که خاصیت درمانی هم دارند بر روی رکاب هایی از نقره های مرغوب می باشد که در حال حاضر در سایت وفروشگاه ماعرضه می گرددمابیش از 350 مدل مختلف انگشتر با40سنگ طبیعی معدنی داریم و روزانه این تعداد در حال افزایش است.

مشخصات و ویژگی انگشترها:

& جنس رکاب انگشترها نقره می باشد که اکثرآنهابه همراه آبه کاری جهت جلوگیری از سیاه شدن و کدر شدن و براق ماندن انگشتر می باشند.

& نگین انگشترها اصل بوده و هر کدام دارای خواص جسمی و روحی مخصوص ویا مربوط به ماه تولد خاص خود می باشند.

& علاوه بر زیبایی نگین سنگ، انرژی هر سنگ روی بخش خاصی از بدن نیز اثر گذار می باشد که با چاکرا مشخص می گردد.

& کلیه رکاب انگشترها تا 1 الی 6 سایز امکان بزرگ تر و یا کوچک تر شدن دارند.

اگر انگشتر شرف شمس زنانه می خواهید در جستجوگر سایت شرف شمس: یکی از واژه های ذیل را جستجو کنید یا روی عکس مربوطه در سایت شرف شمس کلیک کنیدwww.sharafshams.ir انگشترزنانه, انگشترزنانه شرف الشمس, انگشترزنانه عقیق, انگشترزنانه عقیق یمنی, انگشترزنانه شرف شمس, انگشترنقره زنانه, انگشترزنانه عقیق شرف شمس, انگشترزنانه نقره شرف شمس, انگشترزنانه نقره, انگشترزنانه شرف سمس اصل, انگشترزنانه شرف الشمس اصل, انگشترزنانه بادعای شرف شمس,ثبت نام شرف شمس, خرید شرف شمس,سفارش شرف الشمس

.


تصحیح جستجو