اسرارشرف شمس 1400

اسرارشرف شمس 1400

19فروردین هرسال که روز شرف نامیده می شود طبق هر سال ماروی  نگین عقیق زردرنگ  شرف الشمس را با آداب حاص برای علاقمندان می نویسیم

شما  می توانید شرف شمس خودرا بصورت انگشتر وآویز سفارش دهید تا برایتان بفرستیم 

شما می توانید تلفن 44494111 -021 کد نگین، انگشتر ویا آویز خود را اطلاع دهید ویا به شماره 09124900644 تلگرام ارسال نمائید 

Sharaf Shams  ، شرف شمس  نماد ی است   متشکل از 17 حرکت خاص که با آداب خاص در 19 فروردین   روی سنگ عقیق زرد ویا سنگهای دلخواه برای شما  نوشته می شود که  موجب افزایش روزی ، برکت درزندگی ، کارآمدی روزگار   وحفاظت ازشرّ و ایمنى از بلا و اجابت دعاهاو برآورده شدن حاجات مى شود 

خواص عقیق مزّین به نقش شرف شمس 

ارزش سنگ عقیق مخصوصاً عقیقی که مزیّن به شرف شمس باشد را نمی توان در چند جمله بیان نمود ولیکن شرف شمس را هم نباید خیلی بزرگ نمود تا جائی که از خدا وند وائمه در رابطه با آن مایه گذاشت ونسبت غلط دادکه امضاء حضرت علی یا اسم اعظم خداوند است!!  پیامبران و ائمه اطهار (ع) بر سنگهای انگشتر صحه گذاشته اند اما نه از شرف شمس لذاکوچکترین حرفی راجع به شرف شمس بمیان نیاورده اند. نگین وسنگها هرچه باشند برگزیده شده و براى دارنده آن اثراتى از جمله فتح مهمات و دفع بلیّات و غیره دارد و اثرات آنها ذاتى نیست و از جانب خداى تعالى است . پس اگر کسى اثر آنچه را که همراه خود مى دارد ، ذاتى و مستقل بداند به خداى یگانه شرک ورزیده است. همه ملک سلیمان را خداوند در انگشتر او قرار داده بود، هرگاه سلیمان آن در دست مى گذاشت تمامى جن و انس و شیاطین و همه پرندگان و وحوش به نزد وى حاضر گشته و از او اطاعت مى کردند . باد مأمور حمل تخت او بود و همه شیاطین و انسانها و پرندگان و چهار پایانى که تحت اوامرش بودند همگى آنها را جابه جا مى نمود. سلیمان گاهی اوقات ، انگشترش را در اختیار برخى از خدمتکارانش قرار مى داد. روزى شیطان آمد و خادم او را گول زد و انگشتر را از او ستاند و آن را در دست نهاد ، نتیجه آن شد که تمام شیاطین و جن و انس و پرندگان و وحوش مسخر او گشتند و آن حضرت در جست و جوى انگشتر شد ولى آن را نیافت . سرانجام شیطان ترسید که مردم متوجه حیله او شوند آن را به دریا انداخت . خداى - عزوجل - ماهى را مأمور به بلعیدن آن انگشتر نمود ، بنى اسرائیل چهل روز در جست و جوى حضرت سلیمان بودند و از آن طرف سلیمان در ساحل دریا به دنبال انگشتر بود و با گریه و زارى به سوى خداى تبارک و تعالى استغفار مى نمود و از این اتفاق به جانب خدا توبه مى کرد . پس از چهل روز به صیادى رسید که ماهى صید مى کرد ، حضرت سلیمان به او کمک نمود . آن صیاد پس از صید ، یک ماهى به سلیمان داد ، او شکم ماهى را شکافت انگشتر خود را در آن دید و انگشتر را به دست کرد و شیاطین و جن و انس و پرندگان و وحوش در برابرش خضوع کردند و پادشاهى او به همان حالت اول بازگشت و حضرت ، آن شیطان (که انگشتر را ربوده بود) به همراه لشگرى که همراه او بودند به وسیله اسماء الهى حبس نمود و عده اى را در دل دریا و بعضى را در میان سنگ و صخره ها زندانى نمود و آن شیاطین تا روز قیامت زندانى و معذب هستند .
 حضرت محمد(ص) فرمودند: (یا على) همانا عقیق اولین کوهى است که به ربوبیت خداى متعال و نبوت من و وصى بودن تو و امامت فرزندانت و اختصاص داشتن بهشت به پیروان تو و اختصاص آتش به دشمنان تو شهادت داده است.

از شرف شمس همه بعنوان نمونه ای از خاتم سلیمانى نام برده  اندو آن را به عوالم خمسه تفسیر کرده اند که استنادی ندارد ولی اینکه شرف شمس رازی از تورات و انجیل و قرآن می دانند غلط است زیرا نه روایت معتری در این باره وجود دارد ونه سنی معتبر .

شرف شمس  با آداب خاص خود در 19 فروردین  در ساعت خاص طبق 5 تقویم نجومی استخراج شده و روی سنگ عقیق زرد رنگ  برای همه کسانی که در سایر روزهای سال سفارش دهند  با آداب خاص خود نوشته وآماده شده است تا بتوانید هر روز از 365 روز سال سفارش دهید تا برایتان بفرستیم  .شرف شمس م  نقشی رمزگونه است که  باعث افزایش رزق ، کارآمدی روزگار و برکت زندگی و باعث ایمنى از بلا و اجابت آرزوها و دعا و برآورده شدن حاجات مى شود استناد های معتبر ورموز شرف شمس ازعالم ربانی  آیت الله حسن زاده عاملی ازدانشمندان زنده و  شیخ بهائی از دانشمندان وفات یافته در این آب وخاک بما رسیده است که طبق دستورات این دو بزرگوار برایتان با آداب بسیار خاص انجام می دهیم  بعضی ها این نقش را دعا و برخی اسم اعظم می نامند  دارنحیران از این است که چه نیرویى این سنگ را به این اندازه زیبا آفریده است.

عقیق علاوه بر تَقَدُّس   ، درون خود نوری حکم کننده صاتع می کند که جهت  دریافت شعور وانرژی  از هستی به بما کمک میکند 

مطالبی در کتب اسلامی نسبت  نقش شرف شمس درج نشده که بگوید شرف شمس شامل پنج اسم اعظم خداوند است که آنها را کلمات مبارکه: الله ، جمیل رحمن ، مومن و نور گفته اند و بجای نقش از پنج حرف اول آنها بصورت ا.ج.ر.م.ن میتوان استفاده کرد ولیکن از عقیق انرژی casa صاتع می شود ، که مستقیماً چاکرای سه را فعال می نمایدو نور زیبای  خیره کننده عقیق زرد مراکز دریافت نور الهی  را فعال می کند ، چاکرای 3 محل دریافت و انعکاس  نور وشعور هستی است و این مطلب  زیاد دور از شگفتى نخواهد بود که انسانهاى دوران گذشته نور را پرستش مى کردند 

 مى توان گفت  افرادى که با خود شرف شمس  حمل مى کنند ، بدون آگاهى از این مطالب راست ودروغ های بافته شده از تمام اثرات ذکر شده بهره می گیرند پس شرف شمس یک باور نیست بلکه یک واقعیت است