اعمال ماه رجب

اعمال و مراقبات ماه رجب 

 در ماه رجب هرشب ملکی بنام ملک داعی از آسمان ندا میکند؛ ای استغفار کننده گان ماه رجب دعای شما اجابت میشودو همچنین در روز قیامت هم آنگاه که قیامت برپا شود بازهم ، منادى الهى فریاد می زند: «این الرجبیّون؟»؛ کجایند آنانکه ماه رجب را گرامى داشتند و از آن بهره‌ها بردند؟بدانکه رجب ماه تخلیه (یعنی خالی کردن) و شعبان ماه تحلیه ( زدودن زنگ آینه دل و جان به کمک جاری کردن اذکار) و رمضان ماه تجلیه (برداشت ) است. 

 رجب ماه استغفار  است .
 در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید بگوئید: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ
احیاءشب اول رجب : تا صبح احیا ء شب اول رجب بسیار مهم وسرنوشت ساز است وغسل وآداب توبه قبل از رویت هلال رجب ضروری است 
لیله الرغائب 
 پنج شنبه شب یعنی اولین شب جمعه ماه رجب (لیله الرغائب نام دارد) که 12 رکعت نمازدارد بین نماز مغرب و عشاء درهر رکعت حمد و 12 توحید و 3 قدر و بعد از سلام صلوات گفته به سجده میروی 70 بار میگوئی سبوح قدوس رب الملائکه والروح و سپس از سجده برخواسته می گوئی رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم سپس دوباره به سجده میروی 70 با ر می گوئی سبوح قدوس رب الملائکه والروح و سپس برخواسته حاجت می طلبی
اعمال ایام البض 
 شب های 13 ، 14 ،15 رجب و شعبان و رمضان (ایام البیض نام دارد) که به ترتیب درهر ماه در شب 13 رجب 2 رکعت ودر شب 14 رجب 4 رکعت و در شب 15 رجب 6 رکعت نماز میخوانی درهر رکعت بعد ازسوره حمد سوره های یس و ملک و توحید را می خوانید
 (تسلیم شوید ودست به دامان رحمت و جمال و جلال او دراز نماید و به ریسمان او چنگ بزند)  و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم 
« و استقم کما امرت .....ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقموا تتنزل علیهم الملئکه 
اعتکاف در ماه رجب : اعتکاف از ریشه]عکوف، در لغت اقامت است، پائیدن به درنگ و آرام و در شرع پائیدن است در مسجد بروجه طاعت، و قربت نیت در آن شرطست. که قربت بینیت درست نیاید، و مسجد در آن شرطست که گفت: وَأَنتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ. بدان که معتکف چنان فرا نموده است که من از جهان گریخته ام، و کرده همه سال را درمان ساز آمده ام، و درگاه خدارا لزوم گرفته ام، و آستانه بالین کرده ام و خاک بستر، تا نیامرزی بازنگردم ازین در، لاجرم در خبر می آید که چون معتکف بیرون آید، او را گویند بیرون آی از گناه خویش چنان که آن روز از مادر زادی 
فوائد و آثار اعتکاف : از حضرت رسول ‌ـ صلی الله علیه و آله‌ـ روایت شده است که  بهترین مردمان مؤمنی است که با مال و جان خود در راه خدا جهاد نماید و بعد از او مردی است که در بیشه ای از بیشه ها گوشه نشینی اختیار کند. از راه نجات از آن حضرت پرسیدند، فرمود: در خانه خود بنشینید و دین خود نگاه دارید و بر گناه خود توبه کنید . از حضرت امام جعفر صادق(ع) منقول است که فرمود:  گوشه نشین در حصن خدا متحصّن است و در حفظ و حمایت او محفوظ است. پس خوشا به حال او اگر در ظاهر و باطن از همه کس جدا و بیگانه باشد.
 اگر توانی در موضعی باشی که تو کسی را نشناسی و کسی هم تو را نشناسد چنان کن. و در گوشه نشینی محافظت اعضاء و جوارح است از معاصی، و استراحت دل است، و سلامتی زندگانی است، و شکستن اسلحه شیطان است، و دوری از هر بدی است، و فراغت خاطر است، و هیچ پیغمبری و وصی پیغمبری نیست مگر اینکه در زمانی گوشه نشینی و عزلت اختیار کرده، یا در ابتدای زمان خود، یا در آخر آن.لذا اعتکاف بهترین راه قرب الهی است