گردنبند شرف شمس

گردنبند شرف الشمس

 جهت سفارش گردنبند شرف الشمس 97 خودلطفاً روی تصویر آویز توگردنی در عکسهای  زیر کلیک کنید تاانواع  آویزتوگردنی ویاشکل واندازه سایزنگین خودرا انتخاب ویا سفارش دهید تاما محصول  ساخته شده را  که سروقت برای  اعمال شرف الشمس را در 19 فروردین برای شما انجام می دهیم  ایم را برایتان بفرستیم  ویا به سایت WWW.SHARAFSHAMS.IR  مراجعه فرمائید ضمناًشماره محصول انتخابی خودرا می توانید به شماره تلفن 44493109 44492564  021 و یا ازطریق تلگرامگردنبند شرف شمس  09124900644 به ما پیام ارسال کنیدگردنبند شرف شمس