نگین انیکس

نگین انیکس انیکس عقيق سياهى است كه اغلب داراى شيارهای ىسفيد رنگ است .
سنگ انیکس جريان خون را تحريك ميكند.
انیکس حس شنوايى رابهبود مى بخشد.
هم چنين انیکس ناخن، پوست، چشم، پا و موها را تقويت مى كند.
انیکس از ريزش مو مى كاهد.


سبد خرید شما خالی است!