دسته بندی ها
 
سبد خريد
0 مورد
 
نمایشگاه
انگشتر جاسپر
انگشتر جاسپر
A10-2
1,010,000ریال
 
آمار سايت
 امروز  12
 هفته  397
 ماه  1.559
 سال  1.559
 بازديد کل  15.405
 افراد آنلاين  2
 

حکاکی روی سنگ

حکاکی سنگ و حکاکی شرف شمس

 باتوجه به اینکه جهت تَبَرُّکِ نمودن  سنگ عقیق شرف الشمس علاوه بر ادای  نماز حاجات وکنار گذاشتن صدقه  روی تمام نگین شرف الشمس هائی که از ما تهیه می فرمائید بمدت 30 ساعت ختم کل قران انجام می پذیرد وبا توجه به اینکه خواهش ما از شما این است که شرف شمس خود را همیشه همراه داشته باشید .لذا برای آن دسته از افرادی که می خواهند همیشه یاد خدا باشند وخدا هم یاد آنها باشد (با توجه به آیه وَذکرونی اَذکُرکُم یعنی : یادمن باشد تا یاد شما باشم)امسال ما 99 اسماء الحسنی خداوند وآیات کلیدی قران  را با خطی بسیار زیبا روی عقیق اصل حکاکی نموده ایم تا عزیزان علاقمند به اذکار الهی وآیات قرانی بتوانند علاوه بر حک شدن شرف شمس ، انگشتری بر دست کنند که با دیدن آن بیاد خدا افتاده واو را با نام حکّ شده صدا بزنند (ولله ُاسماءُ الحسنی فََدعوهُ بها)

نمونه های نگین عقیق با اسامی خداوند وآیات حک شده در ذیل رویت می شود البته برای اسماءالحسنی ویا آیات قرانی همزمان با حکاکی شرف شمس شما  می توانید از منوی نگین به   قسمت نگین شرف الشمس رفته و نگین دلخواه خود را انتخاب کنید ویا ذکر یا آیه مورد علاقه خود را بما اعلام فرمائید تا علاوه بر شرف الشمس آن ذکر یا آن آیه را برای شما در روی سنگ عقیق شرف الشمس حکاکی نمائیم. 

* جهت سفارش حکاکی روی سنگ شرف شمس 98 روی یکی از تصاویر زیر کلیک نمایید: 


مرتب سازی برحسب :
سنگ شرف الشمس
سنگ شرف الشمس
on23-14
300,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-13
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-14
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-11
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-10
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-7
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-8
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-9
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-25
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-24
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-21
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-22
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-20
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-19
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-18
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-17
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-16
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-15
950,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-12
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-6
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-32
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-27
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-26
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-28
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-30
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-29
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-31
950,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-33
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-34
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-35
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-36
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-37
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-38
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-39
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-40
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-41
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-42
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-43
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-44
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-45
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-46
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-47
950,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-48
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-49
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-50
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-51
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-52
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-53
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-3
1,200,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
نگین شرف شمس عقیق یمنی خط دار
N0-54
1,200,000ریال  
نگین حک شده
نگین حک شده
N0-55
450,000ریال  
نگین حک شده
نگین حک شده
N0-56
600,000ریال  
نگین دستنویس
نگین دستنویس
N0-57
600,000ریال  
خطاطی نگین
خطاطی نگین
N0-58
600,000ریال  
خطاطی سنگ عقیق
خطاطی سنگ عقیق
N0-59
600,000ریال  
سنگ نوشته دار عقیق
سنگ نوشته دار عقیق
N0-60
450,000ریال  
سنگ عقیق نوشته دار
سنگ عقیق نوشته دار
N0-61
600,000ریال  
حکاکی شرف شمس
حکاکی شرف شمس
N0-62
600,000ریال  
شرف شمس حکاکی شده
شرف شمس حکاکی شده
N0-63
600,000ریال  
نگین خط دار
نگین خط دار
N0-64
450,000ریال  
نگین خط دار
نگین خط دار
N0-66
450,000ریال  
نگین نوشته دار
نگین نوشته دار
N0-67
450,000ریال  
نگین شرف الشمس
نگین شرف الشمس
N0-68
450,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق خط دار
نگین شرف شمس عقیق خط دار
N0-70
450,000ریال  
نگین شرف شمس عقیق حکاکی شده
نگین شرف شمس عقیق حکاکی شده
N0-71
500,000ریال  
نگین حک شده ثبتی
نگین حک شده ثبتی
N0-72
450,000ریال  
خطاطی عقیق شرف
خطاطی عقیق شرف
N0-75
350,000ریال  
نگین شرف الشمس یمنی
نگین شرف الشمس یمنی
N0-76
850,000ریال  
نگین یمن اصل
نگین یمن اصل
N0-77
850,000ریال  
نگین عقیق
نگین عقیق
N0-78
550,000ریال  
نگین با سنگ عقیق خط دار
نگین با سنگ عقیق خط دار
N0-79
650,000ریال  
سنگ عقیق یمن
سنگ عقیق یمن
N0-80
800,000ریال  
نگین عقیق سلیمان
نگین عقیق سلیمان
N0-81
450,000ریال  
نگین عقیق سرخ خط دار
نگین عقیق سرخ خط دار
N0-82
450,000ریال  
نگین عقیق سرخ سلیمان
نگین عقیق سرخ سلیمان
N0-83
450,000ریال  
سنگ نگین عقیق سلیمان
سنگ نگین عقیق سلیمان
N0-84
550,000ریال  
سنگ عقیق سلیمان
سنگ عقیق سلیمان
N0-85
550,000ریال  
نگین اصل عقیق سلیمان
نگین اصل عقیق سلیمان
N0-86
550,000ریال  
نگین عقیق سلیمان اصل
نگین عقیق سلیمان اصل
N0-87
550,000ریال  
نگین عقیق اصل
نگین عقیق اصل
N0-88
350,000ریال  
نگین عقیق سفید
نگین عقیق سفید
N0-89
350,000ریال  
نگین عقیق یمنی نوشته دار
نگین عقیق یمنی نوشته دار
N0-90
450,000ریال  
نگین عقیق سرخ تیره نوشته دار
نگین عقیق سرخ تیره نوشته دار
N0-91
450,000ریال  
نگین عقیق با نوشته اسماء الحسنی
نگین عقیق با نوشته اسماء الحسنی
N0-93
450,000ریال  
نگین عقیق یمن اصل شرف شمس
نگین عقیق یمن اصل شرف شمس
N0-94
750,000ریال