سفارش شرف شمس 98

سفارش شرف شمس 98

باتوجه به نزدیک بودن 19 فروردین جهت هرگونه سفارش لطفاًقبلاً با تلفن 44494111 -021 کد محصول  خود نظیر نگین، انگشتر ویا آویز خود را اطلاع دهید ویا به شماره 09124900644 تلگرام ارسال نمائیدتا ما شرف شمس شمارا حضوری کنار بگذاریم تا مطمئن شویم که فروخته نشده است 

19فروردین هرسال که روز شرف نامیده می شود طبق روال هر سال ماروی نگین عقیق زردرنگ شرف الشمس را با آداب حاص برای افرادی  که قبل از 19 فروردین بما سفارش دهند می نویسیم

سفارش شرف شمسانگشتر مردانه شرف شمسآویز شرف الشمس 98انگشتر زنانه شرف شمس

شرف الشمس نمادی است متشکل از 17 حرکت خاص که با آداب خاص در 19 فروردین روی سنگ عقیق زرد و یا سنگهای دلخواه برای شما نوشته می شود که موجب افزایش روزی، برکت درزندگی، کارآمدی روزگار وحفاظت ازشرّ و ایمنى از بلا و اجابت دعاهاو برآورده شدن حاجات مى شود.