دستبندفیروزه

دستبندفیروزه

دستبندفیروزه

جالب است بدانید که فیروزه از کانی های زنده است و در صورت نگهداری غیر صحیح، خواص خود را از دست می دهد. در ابتدا رنگ زیبای فیروزه و رگه های چشم نواز آن توجه را جلب کرد و موجب استخراج این کانی کمیاب شد. اما خیلی زود بشر با خواص بی نظیر فیروزه آشنا شد. اغلب معادن فیروزه در نواحی آتشفشانی کشف شده اند. بهترین نوع سنگ فیروزه را می توان در سطح زمین پیدا کرد. معادن عمیق فیروزه دارای کانی های نرم تر و به لحاظ کیفی، ضعیف تر از فیروزه های خشک سطح زمین هستند.


رشته سوراخ دار فیروزه چینی 10 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 10 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 10 ساده..

250,000 قیمت بدون مالیات: 250,000

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 8 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 8 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 8 ساده..

250,000 قیمت بدون مالیات: 250,000

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک 2 سانتی..

800,000 قیمت بدون مالیات: 800,000

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک ترک دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک ترک دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک ترک دار..

800,000 قیمت بدون مالیات: 800,000

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 2 سانتی..

380,000 قیمت بدون مالیات: 380,000

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 4 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 4 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 4 سانتی..

480,000 قیمت بدون مالیات: 480,000

رشته سوراخ دار فیروزه چینی خمره ای

رشته سوراخ دار فیروزه چینی خمره ای

رشته سوراخ دار فیروزه چینی خمره ای..

380,000 قیمت بدون مالیات: 380,000

رشته سوراخ دار فیروزه چینی شکسته

رشته سوراخ دار فیروزه چینی شکسته

رشته سوراخ دار فیروزه چینی شکسته..

150,000 قیمت بدون مالیات: 150,000

رشته سوراخ دار فیروزه چینی قلب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی قلب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی قلب..

480,000 قیمت بدون مالیات: 480,000

رشته سوراخ دار فیروزه چینی لوزی پیچ دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی لوزی پیچ دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی لوزی پیچ دار..

480,000 قیمت بدون مالیات: 480,000

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مربع ریز

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مربع ریز

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مربع ریز..

200,000 قیمت بدون مالیات: 200,000

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مکعب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مکعب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مکعب..

200,000 قیمت بدون مالیات: 200,000

رشته فیروزه اشک رگه دار 2 ردیفه 1 سانتی

رشته فیروزه اشک رگه دار 2 ردیفه 1 سانتی

رشته فیروزه اشک تَرَک دار 2 ردیفه 1 سانتی..

480,000 قیمت بدون مالیات: 480,000

رشته فیروزه چینی تراش استوانه 1 سانتی

رشته فیروزه چینی تراش استوانه 1 سانتی

رشته فیروزه چینی تراش استوانه 1 سانتی..

250,000 قیمت بدون مالیات: 250,000

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)