دستبند رشته سنگ بیدز انیکس

دستبند رشته سنگ بیدز انیکس

دستبند سنگ انیکس

  • اونیکس باعث نوزایی، شادی و تقویت شهود و غرایز فرد می شود و نیز باعث کاهش میل جنسی شده و می تواند عادات بد را تغییر دهد.

  • عده ای معتقدند شکل ها و طرحهایی که درون هر اونیکس نقش بسته، گویای داستان یا در بردارنده درسی از زندگی است. در افسانه ها آمده است که اونیکس خاطره اتفاقات فیزیکی که در اطراف فرد رخ می دهد را در خود حفظ می کند. بنابراین اونیکس سنگی قدرتمند است که چون زندگینامه دارنده اش را در خود دارد، در روان بینی استفاده می شود.


رشته سوراخ دار انیکس 10 ساده

رشته سوراخ دار انیکس 10 ساده

رشته سوراخ دار انیکس 10 ساده..

200,000 قیمت بدون مالیات: 200,000

رشته سوراخ دار انیکس بیضی تخت 4 سانتی

رشته سوراخ دار انیکس بیضی تخت 4 سانتی

رشته سوراخ دار انیکس بیضی تخت 4 سانتی..

350,000 قیمت بدون مالیات: 350,000

رشته سوراخ دار انیکس تراش 10

رشته سوراخ دار انیکس تراش 10

رشته سوراخ دار انیکس تراش 10..

380,000 قیمت بدون مالیات: 380,000

رشته سوراخ دار انیکس تراش 12

رشته سوراخ دار انیکس تراش 12

رشته سوراخ دار انیکس تراش 12..

420,000 قیمت بدون مالیات: 420,000

رشته سوراخ دار انیکس تراش 14

رشته سوراخ دار انیکس تراش 14

رشته سوراخ دار انیکس تراش 14..

460,000 قیمت بدون مالیات: 460,000

رشته سوراخ دار انیکس تراش 8

رشته سوراخ دار انیکس تراش 8

رشته سوراخ دار انیکس تراش 8..

480,000 قیمت بدون مالیات: 480,000

رشته سوراخ دار انیکس دایره 3 سانتی

رشته سوراخ دار انیکس دایره 3 سانتی

رشته سوراخ دار انیکس دایره 3 سانتی..

350,000 قیمت بدون مالیات: 350,000

رشته سوراخ دار انیکس دو سر هرم تراش 10

رشته سوراخ دار انیکس دو سر هرم تراش 10

رشته سوراخ دار انیکس دو سر هرم تراش 10..

200,000 قیمت بدون مالیات: 200,000

رشته سوراخ دار انیکس شکسته

رشته سوراخ دار انیکس شکسته

رشته سوراخ دار انیکس شکسته..

150,000 قیمت بدون مالیات: 150,000

رشته سوراخ دار انیکس مکعب

رشته سوراخ دار انیکس مکعب

رشته سوراخ دار انیکس مکعب..

350,000 قیمت بدون مالیات: 350,000

رشته سوراخ دار انیکس پیچ دار بزرگ

رشته سوراخ دار انیکس پیچ دار بزرگ

رشته سوراخ دار انیکس پیچ دار بزرگ..

420,000 قیمت بدون مالیات: 420,000

رشته سوراخ دار انیکس پیچ دار متوسط

رشته سوراخ دار انیکس پیچ دار متوسط

رشته سوراخ دار انیکس پیچ دار متوسط..

350,000 قیمت بدون مالیات: 350,000

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)