انگشتر کوارتزشفاف مردانه

انگشتر کوارتزشفاف مردانه

انگشتر کوارتزشفاف مردانه 

تعادل و تنظیم چاکرای هفتم ( دارای تاثیر مستقیم بر روی هفت چاکرا )

تابش دهنده و منعکس کننده ی نور و انرژی روحانی به سمت بدن

سنگ نماد ذهن و کمک به تمرکز و افزایش توانایی های ذهنی و باز نمودن ذهن

تصفیه روحی و روانی

دارای قدرت محافظ در برابر سحر و جادو

کمک به ارتباط با ارواح و دنیای متافیزیک

با تحریک سیستم ایمنی بدن آن را تعادل می بخشد

تزکیه و پاکسازی اندام های بدن

به عنوان یک پاک کننده روح

اتصال ابعاد فیزیکی با ذهنانگشتر کوارتز شفاف

انگشتر کوارتز شفاف

انگشتر کوارتز شفاف..

انگشتر کوارتز شفاف

انگشتر کوارتز شفاف

انگشتر کوارتز شفاف..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)